Her er du nå:  Hovedside Kystkultur i Den Kulturelle Skolesekken i Narvik

Kystkultur i Den Kulturelle Skolesekken i Narvik

Denne uka leverte ei samarbeidsgruppe bestående av Ankenes Ungdomsskole, Ofoten Friluftsråd, Narvik Kystlag og firmaet Hildringstimen inn et forslag til 3-årig plan for Kystkultur i Den Kulturelle Skolesekken til Narviks skoleelever.
 

Av
Admin   13. november 2004, kl.12:28

Planen er gjort på oppdrag av Kulturavdelinga i Narvik kommune, som ønsker at Kystkultur skal være en del av satsinga i skolesekken.

I gruppa ble føringene som ligger i fordelingsskrivet fra Kultr og Kirkedepartemengen diskutert og dels kritisert. Det virker som man setter likhetstegn mellom Kultur og Kunst. De 120 millionene er prioritert prukt til musikk, scenekunst, visuell kunst og fil. Det ser ut som om definisjonen av kultur som verdenskonferansen om kulturpolitikk vedtok i Mexico 1982 er glemt. Der ble det vedtatt at kultur ikke bare er kunstneriske uttrykk - men også livsmåter, verdisystemer, tradisjoner og tro. I fordelinga fra KKD er altså kystkultur ikke nevnt med et ord.

Da er vi heldige i Narvik som har en kommune og et skoleverk som satser på dette. Ankenes Ungdomsskole har i gang et prosjekt på andre året nå, hvor Friluftsrådet og Hildringstimen har ansvar for det faglige innholdet, samt avvikling av faget. Første året var prosjektet finansiert av Friluftsrådet alene, mens 2004/05 blir et spleiselag mellom Ankenes ungdomsskole og Friluftsrådet.

I år deltar hele 16 elever fordelt på to klassetrinn i opplegget. I de to kommende årene har vi i planen målsatt at vi skal ha minst en av de andre skolene også med på prosjektet med ett eller to klassetrinn.

Årsaken til at vi har fått til dette i Narvik er det faktum at vi ikke har trengt å gjøre de kostbare initieringsinvesteringene. Friluftsrådet, Kystlaget og Hildringstimen har arena - lokaler, båter og redskap, samt kompetanse. Da blir kostnadene i stor grad bare timebetalte tjenester, og leie av utstyret.

Planen som ble levert skal nå instilles og behandles/vedtas av bystyret, før det går som søknad til fylkeskommunen sammen med resten av planen for Den Kulturelle Skolesekken i Narvik

Utskriftsvennlig
versjon


Kommentarer til saken
Kommenter saken