Bilder av Ungsmaløy, tatt i hjemmehavna på Liland i Ofoten

Anders Øgsnes
17.10.2000
ungsmaloy_bakstevn ungsmaloy_forfra1 ungsmaloy_forfra2 ungsmaloy_forfra3 ungsmaloy_per ungsmaloy1
ungsmaloy_bakste... ungsmaloy_forfra... ungsmaloy_forfra... ungsmaloy_forfra... ungsmaloy_per.jpg ungsmaloy1.jpg
ungsmaloy2 ungsmaloy3 ungsmaloy4
ungsmaloy2.jpg ungsmaloy3.jpg ungsmaloy4.jpg