Maling av Hildringstimen

Anders Øgsnes
Alsli 7- 9 April 2000
Helga 7-9 april var den enetste helga som tillot meg å reise for å få gjort noe malearbeide på Hildringstimen. 85 mils vei og et vær som ikke innbød til langveistur var ingen hindring. Det samme mente ikke brøytesjåførene på Saltfjellet, men etter noe venting ble en kolonne med biler sluppet over - derav en med en forventningsfull reder og hans far ombord.

Vi ankom Alslia, og ble møtt av Jann i stedets "fjordekspress". Arbeidet kunne tilta. I de to dagene som var der, jobbet vi i 27 timer, før vi igjen måtte ta veien nordover.

Da hadde hildringtimen blitt behandlet med:

  • 2 strøk Jotun Penguin primer under. Dette skal bli grunnlaget for bunnsmurning. Jeg har valgt Jotun Penguin, som har vært på markedet imange år, og har godt omdømme. Denne bør imidlertid være fersk påsmurt ved sjøsetting, så den får vente.
  • 6 strøk Gjøko dekksolje utvendig på skroget og på løftingstaket - 4 av dem tynnet med 30% terpentin.
  • 4 strøk ditto innvendig - ett tynnet, og tre utynnet. Det samme gjelder plattene. Det er plsttene som i hovedsak får slitasjen innvendig. Disse skal jeg gi noene runder til med samme stoffet. (Det er avsindig mange kvadratmeter å smøre innvendig i en slik båt!)
  • 3 strøk Jotun grønn Shipolin fargekode 4139-G62Y på ripbordet (2 liter)
  • 2 strøk Jotun rød shipolin fargekode 3058-Y82R nederst på ripbordet (1 liter)
  • 2 strøk Jotun hvit shipolin på snertingen (2 liter)
  • 2 strøk Jotun sort shipolin på langisa, kollere og krysstokk (1 liter)
Mitt fargevalg er identisk med Stig Christensens valg på Ægir, som jeg synes er en pen båt. Grønnfarga var en smule for syrlig etter første strøk, noe jeg fant ut kom av at treets gulfarge skinte for mye igjennom. "Her har du før mye gras!" Var Einar Alsli's kommentar. Etter to strøk til ut så det riktig bra ut, og Einar var enig. Mulig jeg gjør den en smule mørkere ved neste maling. Det samme gjelder rødfargen, som Einar mente var for blass "- Dæm brukt segnalrau før" var hans kommentar.

Vi ble ikke ferdige. Ennå gjenstår smøring inni løfting. Det samme gjelder snertingen som skal ha et til strøk hvitt. Hvitstripa på ripbordet må også males.

En stor takk til vertskapet i Alslia. Gerdas fortryllende mat servert i et gjestfritt og åpent hjem, gjør båtkjøp i Alslia til en opplevelse som jeg ikke tror man får andre steder. Man drar der i fra med en ekte følelse av å ha fått seg nye venner! Spesielle venner var også de tamme ekornene som sprang ut og inn av huset!

01 Alsli i Bindal 02 maling og utstyr baeres i baten 03 Jann Alsli og Halle Oegsnes i baten 04 husdyrene i Alslia er tamme ekorn 05 før smoring vannlinja er satt 07 det er brukt acryl for a fa tett lofting
01 Alsli i Binda... 02 maling og uts... 03 Jann Alsli og... 04 husdyrene i A... 05 før smoring v... 07 det er brukt ...
08 rostjern og smettholl 09 kopperspikret stemn med krysstokk 10 kopperspikret stemn med krysstokk fra siden 11 stemn jomfru og festbete 12 lofting fra styrbord Jann har satt hull for motorstyring 13 plattene er ferdige
08 rostjern og s... 09 kopperspikret... 10 kopperspikret... 11 stemn jomfru ... 12 lofting fra s... 13 plattene er f...
14 loftinginnredning-babord 15 loftinginnredning-styrbord 16 loftinginnredning-babord_2 17 utsikt forover fra mastrommet 18 Halle Ogsnes er i gang med priming 19 Erling Alsli borer ut kvist og setter inn treplugger i loftingtaket
14 loftinginnred... 15 loftinginnred... 16 loftinginnred... 17 utsikt forove... 18 Halle Ogsnes ... 19 Erling Alsli ...
20 Halle Ogsnes far kyndig rettleing av mester Einar Alsli 21 Halle inspiserer forste strok med grunning pa ripa 22 forste av 6 strok gjoko deksolje fortynnet med 30 prosent terpentin 23 modelljakta i loftsvinduet 24 fjerde strok dekksolje ferdig 25 blir gronnfarga for syrlig
20 Halle Ogsnes ... 21 Halle inspise... 22 forste av 6 s... 23 modelljakta i... 24 fjerde strok ... 25 blir gronnfar...
26 her e forr mye gras i gronnfargo 27 forste strok med gronn er ferdig 28 en pausepils mens arbeidet betraktes 29 to strok gront ble bedre 30 tre strok gront ett rodt - kvit snerting og fem strok dekksolje 31 langisa blir svart
26 her e forr my... 27 forste strok ... 28 en pausepils ... 29 to strok gron... 30 tre strok gro... 31 langisa blir ...
32 hvor skal hvitfarga fra snertingen trekkes videre 33 kollere og krysstokk er blitt sort 34 fire strok dekksolje har den fatt innvendig 35 avskjedsmaltidet forberedes pa kjokkenet 36 Jann og Halle pakker i baten 37 Halvfemtromming til salgs-Alslimalt
32 hvor skal hvi... 33 kollere og kr... 34 fire strok de... 35 avskjedsmalti... 36 Jann og Halle... 37 Halvfemtrommi...
38 Halvfemtromming krysstokk 39 Halvfemtromming - en - to - tre - fire - og et halvt 40 Halvfemtromming - Alslistevn 41 Halvfemtromming - fargedetaljer i skottet 42 Halvfemtromming - sess i bakskottet
38 Halvfemtrommi... 39 Halvfemtrommi... 40 Halvfemtrommi... 41 Halvfemtrommi... 42 Halvfemtrommi...